Your search results

擎天優質海園景 業主割愛

$ 26,500,000
115   

租/售
地址 擎天半島
物業用途
實用面積 803 ft2
建築面積 ft2
樓層 High Level
房間數目 3
浴室數目
建築類型 屋苑
物業類別 單層
建造日期
樓盤參考編號 73618
更新日期 2019-03-23
配套設施 1
備註

聯絡代理

聯絡我