Your search results

油麻地柯士甸道75號

$ 7,800,000
212   

租/售
地址
物業用途
實用面積 720 ft2
建築面積 ft2
樓層
房間數目 3
浴室數目
建築類型 屋苑
物業類別 單層
建造日期
樓盤參考編號 74861
更新日期 2019-02-23
配套設施 1
備註

交通方便 2分鐘到地鉄站 特色唐樓連大天台

聯絡代理

我的詳細資料

Candy Hui 許小姐

Account Manager 客戶經理
candyhui63390931

聯絡我